Tro och tvivel

"Och vi såg på de unga och glömska, i båtar och i varandras armar
Och tänkte - skuld och lidande väntar på er fortfarande
 
Allmänt | |
Upp